CBD MOT ÅNGEST


CBD har verkligen blivit en snackis på senare tid och det verkar som att CBD är här för att stanna. Nyligen har EU domstolen beslutat att CBD inte är att klassas som narkotika och att det franska förbudet gällande CBD är ogiltigt på grund av att ”CBD inte verkar inte ha någon p

.

Detta beslut är ett stort framsteg för CBD-industrin och givetvis för alla användare av CBD och kommer i längden förhoppningsvis bidra till att riva ner de murar som vissa EU-länder har byggt upp för att hålla CBD olagligt, eller i en gråzon som försvårar för individer och företag.

Utöver dessa goda nyheter finns det många nya och intressanta studier som indikerar att det kan finnas positiva hälsofördelar med att använda CBD. Så i det här inlägget kommer jag att kort sammanfatta en studie om CBD och ångest och den potentiella fördelen med att behandla ångest med CBD.

En studie från 2019 publicerad i Permanete Journal [Länk till studie] antyder att Cannabidiol, allmänt känt som CBD, ”kan ha nytta för ångestrelaterade störningar” och att ”Nuvarande förståelse för fysiologin och våra neurologiska vägar tyder på en fördel med CBD mot ångestrelaterade besvär”.

Alla sjuttiotvå patienter som deltog i denna studie hade en dokumenterad diagnos av ångest eller sömnstörning och fick 25-75 mg CBD per dag oralt i kapselform under två månader.

Vid den första månatliga kontrollen skedde en signifikant förbättring hos många av patienterna som deltog i studien:

  • 57 av de 72 patienterna (79,2%) rapporterade minskad ångest.
  • 48 av de 72 patienterna (66,7%) upplevde förbättrad sömn.

Två månader efter påbörjandet av CBD-behandlingen fortsatte 41 patienter med behandlingen och visade följande resultat:

  • 32 av de 41 patienterna (78,1%) rapporterade minskad ångest.
  • 23 av de 41 patienterna (56,1%) upplevde förbättrad sömn.

Generellt tolererades CBD väl bland patienterna, och få av dem rapporterade några biverkningar. ”Två patienter avbröt behandlingen under den första veckan på grund av trötthet. Tre patienter noterade initialt mild sedering som sedan tycktes avta under de första veckorna”.

Forskarna fortsätter med slutsatsen:

”Nuvarande förståelse för fysiologin och våra neurologiska vägar pekar på en fördel med att behandla ångestrelaterade problem med CBD. Resultaten av vår kliniska rapport stöder befintliga vetenskapliga bevis. I vår studie såg vi inga bevis för en säkerhetsrisk som skulle begränsa framtida studier. I denna utvärdering verkar CBD toleransen hos patienterna bättre än de rutinmässiga psykiatriska läkemedel som finns tillgängliga idag. Dessutom visar CBD lovande egenskaper som ett verktyg för att minska ångest hos kliniska populationer, men med tanke på den öppna och icke-randomiserade karaktären hos denna stora fallserie måste alla resultat tolkas mycket försiktigt. Slumpmässiga och kontrollerade studier behövs för att ge definitiv klinisk vägledning”.

Så vart kan man Köpa CBD?

Man kan köpa CBD online på massvis med olika butiker. Men det är alltid viktigt att se till att köpa CBD av en pålitligt och väletablerad shop. Det finns flera bra shoppar i Europa där man kan köpa CBD men vår absoluta favorit är Qanoid. Att köpa CBD av Qanoid är en enkel process och framför allt kan man alltid vara helt säker på att man får en kvalitetsprodukt. Vi har testat att köpa CBD från massvis av leverantörer från hela världen men inom EU är Qanoid hel klart det bästa alternativet för dig som är ute efter att köpa CBD av en absolut högsta kvaliteten.

73 Views

Comments